Dịch sang: / Dịch sang: / Traduire vers:


Thank you2 - Chấn thương gân Fellini - Karen BlohmeKaren đã có một bất ngờ khó chịu khi cô ấy nhặt con ngựa của mình từ đồng cỏ. Anh ta đã bị rút gân. Cô quay sang Vetdrop, người cô đã biết từ lâu và cô đã sử dụng nó trên con ngựa Bonaparte của mình và kết quả thật tuyệt vời như cô mong đợi.
Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Một số trong số chúng là cần thiết cho hoạt động của trang web, trong khi một số khác giúp chúng tôi cải thiện trang web này và trải nghiệm người dùng (theo dõi cookie). Bạn có thể tự quyết định xem bạn có muốn cho phép cookie hay không. Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối đơn đăng ký của mình, có thể không phải tất cả các chức năng của trang web đều khả dụng.