Câu hỏi thường gặp


Vetdrop là gì?
Vetdrop TDA là một hệ thống ứng dụng để điều trị các khiếu nại cục bộ. Đó là sự kết hợp hợp lý giữa hệ thống vận chuyển chất lỏng và hệ thống cung cấp công nghệ y tế theo định hướng ứng dụng. Vetdrop TDA cho phép người dùng vận chuyển nồng độ cao tại chỗ của dược chất và các chất hoạt tính khác vào các khu vực xác định của cơ thể và vào sâu bên trong khớp.

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi. Một số trong số chúng là cần thiết cho hoạt động của trang web, trong khi một số khác giúp chúng tôi cải thiện trang web này và trải nghiệm người dùng (theo dõi cookie). Bạn có thể tự quyết định xem bạn có muốn cho phép cookie hay không. Xin lưu ý rằng nếu bạn từ chối đơn đăng ký của mình, có thể không phải tất cả các chức năng của trang web đều khả dụng.