Câu hỏi thường gặp

Vetdrop là gì?
Vetdrop TDA là một hệ thống ứng dụng để điều trị các khiếu nại cục bộ. Đó là sự kết hợp hợp lý giữa hệ thống vận chuyển chất lỏng và hệ thống cung cấp công nghệ y tế theo định hướng ứng dụng. Vetdrop TDA cho phép người dùng vận chuyển nồng độ cao tại chỗ của dược chất và các chất hoạt tính khác vào các khu vực xác định của cơ thể và vào sâu bên trong khớp.