Spørsmål og svar

Hva er vetdrop?
Vetdrop TDA er et applikasjonssystem for lokal behandling av lokale klager. Det er den logiske kombinasjonen av et væsketransportsystem og et applikasjonsorientert medisinsk teknologi-leveringssystem. Vetdrop TDA gjør det mulig for brukeren å transportere høye lokale konsentrasjoner av legemidler og andre aktive stoffer til definerte områder av kroppen og inn i dypet av det indre leddet.